Dobrodošli na web prezentaciju Atom - Company

Mašine i alati

Preduzeće raspolaže sa raznim mašinama za savijanje, rezanje, bušenje i varenje metalnih cijevi i to:
  • Hidraulična mašina za savijanje.
  • Excentar prese od 20 do 75 T.
  • Hidraulične prese.
  • Hidraulična mašina za savijanje do 180 stepeni Curvatubi.
  • Mašine za rezanje cijevi.
  • Bušilice stubne.
  • Aparati za co2 varenje.
  • Aparat za varenje sa acetilenom i kisikom talijanske proizvodnje.
  • Glodalica i Strugovi.
Uz sve ove mašine raspolažemo sa raznim alatima za savijanje cijevi, bušenje, probijanje zavisno od profila cijevi do Φ 40 mm i debljine stijenke 2 mm.